DAVID 2.0

(Digitalní AudioVideo Databáze)

Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů
pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení
a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků
(rozvojový projekt FRVŠ F5 d/ 966/2007)

Inovovaná a aktualizovaná verze: říjen 2019


Vítejte v naší zcela inovované a aktualizované  virtuální databázi nahrávek českých a cizojazyčných projevů a textů, jež má sloužit především studentům magisterského studijního programu Tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK a má jim pomáhat při nácviku konsekutivního i simultánního tlumočení nad rámec přímé výuky s jednotlivými vyučujícími v rámci jejich samostudia a I-Coach.

P5041040.JPG

foto: Jiří Stibor (FF UK)

Pro získání přístupu do databáze DAVID 2.0 je třeba se přihlásit pomocí Vašeho studentského univerzitního čísla CAS a poté se již můžete do databáze přihlásit (viz okno vlevo na této úvodní stránce, kde zadáte své přístupové jméno a heslo) a vybírat si z nabídky audio nahrávek.

Databáze je rozdělená podle jednotlivých jazyků (v této fázi zde najdete češtinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, nizozemštinu, ruštinu a španělštinu. Další jazyky budu postupně dle možnosti a potřeby doplňovány). Můžete si rovněž vybrat, zda chcete pracovat s nahrávkami na procvičování konsekutivního nebo simultánního tlumočení. Zvolit si můžete dva stupně obtížnosti. Nejméně náročné nahrávky se dále tematicky nedělí, pouze je u každé nahrávky uveden její název, řečník a délka. Po kliknutí se vám zobrazí 5 klíčových slov a informace o tom, zda je k dispozici i psaný text či vyexcerpovaná terminologie.

Obtížnější nahrávky jsou zařazeny do jednotlivých tematických okruhů (všeobecná problematika, ekonomika, finance, průmysl, věda, technika, ekologie, energetika, právo, soudnictví, policie, státní správa, zemědělství, rozvoj venkova, zdravotnictví, sociální věci, demografie, migrace, politika, diplomacie, zbrojení, bezpečnost, globální problémy současnosti, Evropská unie, mezinárodní organizace, kultura, školství atd.). U každé nahrávky je opět uveden její název, autor a klíčová slova.

Rovněž si budete moct zvolit, že chcete tlumočit nahrávky z průběhu vícejazyčných simulovaných konferencí („mock-conference“), které se pravidelně na ÚTRL pořádají, nahrávají a poté se budou přidávat do databáze.

Kromě toho vám databáze nabízí cvičné nahrávky DG SCIC (Generální ředitelství pro tlumočení EK), jež dáváme k dispozici se souhlasem Evropské komise. Ty však můžete ve videoformátu najít i ve Speech repository DG SCIC.

Celá databáze bude pravidelně aktualizována o nové přírůstky nahrávek od rodilých ale i nerodilých mluvčích, včetně nahrávek od samotných studentů ÚTRL, protože se domníváme, že studenti tlumočení se musí naučit tlumočit nejrůznější řečníky a idiolekty. Doufáme, že budete databáze DAVID 2.0 využívat co nejčastěji a že vám pomůže upevnit si nezbytné tlumočnické návyky a dovednosti, procvičit si tlumočnické strategie a postupy a získat větší jistotu a zkušenost v konsekutivním i simultánním tlumočení.

K využívání této databáze je nutné, abyste si ověřili, že máte povolený javascript ve svém prohlížeči. K poslechu nahrávek budete potřebovat sluchátka a své tlumočení si můžete nahrávat buď přímo do počítače a/nebo do externího zařízení (chytrý telefon, tablet, MP3 přehrávač atd.).

 


Hodně úspěchů při práci s naší virtuální databází!
Za řešitelský tým:
Prof.PhDr. Ivana Čeňková,CSc., vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení,
Ústav translatologie FF UK

P5041031.JPG

foto: Jiří Stibor (FF UK)