Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů

DAVID

(Digitalní AudioVideo Databáze)

Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů
pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení
a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků
(rozvojový projekt FRVŠ F5 d/ 966/2007)

Vítejte ve virtuální databázi nahrávek českých a cizojazyčných projevů a textů, jež má sloužit především studentům specializace tlumočení Ústavu translatologie FF UK a Evropského kurzu konferenčního tlumočení (Euromasters in Conference Interpreting) a má jim pomáhat při nácviku konsekutivního i simultánního tlumočení nad rámec přímé výuky s jednotlivými vyučujícími.

výuka
foto: Jiří Stibor (FF UK Praha)

Pro získání přístupu do databáze DAVID je třeba nejdříve kontaktovat sekretářku Ústavu translatologie, paní Lindu Hurníkovou, která Vás - po ověření vašeho statutu studenta ÚTRL - zaregistruje a poté se již můžete do databáze přihlásit (viz okno vlevo na této úvodní stránce, kde zadáte své přístupové jméno a heslo) a vybrat si z nabídky audio i video nahrávek.

Databáze je rozdělená podle jednotlivých jazyků (v této fázi zde najdete češtinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu a španělštinu. Další jazyky budu postupně dle možnosti doplňovány). Můžete si rovněž vybrat, zda chcete pracovat s nahrávkami na procvičování konsekutivního nebo simultánního tlumočení. Zvolit si můžete dva stupně obtížnosti. Nejméně náročné nahrávky se dále tematicky nedělí, pouze je u každé nahrávky uveden její název, řečník a délka. Po kliknutí se vám zobrazí 5 klíčových slov a informace o tom, zda je k dispozici i psaný text či vyexcerpovaná terminologie.

Obtížnější nahrávky jsou zařazeny do jednotlivých tematických okruhů (všeobecná problematika, ekonomika, finance, průmysl, věda, technika, ekologie, energetika, právo, soudnictví, policie, státní správa, zemědělství, rozvoj venkova, zdravotnictví, sociální věci, demografie, migrace, politika, diplomacie, zbrojení, bezpečnost, globální problémy současnosti, Evropská unie, mezinárodní organizace, kultura, školství atd.). U každé nahrávky je opět uveden její název, autor a klíčová slova.

Rovněž si můžete zvolit, že chcete tlumočit nahrávky z průběhu vícejazyčných simulovaných konferencí („mock-conference“), které se pravidelně na ÚTRL pořádají, nahrávají a poté se přidávají do databáze.

Kromě toho vám databáze nabízí cvičné nahrávky DG SCIC (Generální ředitelství pro tlumočení EK) ve video a audio formátu, jež dáváme k dispozici se souhlasem Evropské komise. Průběžně přidáváme další jazyky.

Celá databáze bude pravidelně aktualizována o nové přírůstky nahrávek od rodilých ale i nerodilých mluvčích, protože se domníváme, že studenti tlumočení se musí naučit tlumočit nejrůznější řečníky a idiolekty. Doufáme, že budete databáze DAVID využívat co nejčastěji a že vám pomůže upevnit si nezbytné tlumočnické návyky a dovednosti, procvičit si tlumočnické strategie a postupy a získat větší jistotu a zkušenost v konsekutivním i simultánním tlumočení.

Databáze je optimalizovaná pro nejrozšířenější prohlížeče, a to Internet Explorer a Mozilla Firefox. K využívání této databáze je nutné, abyste si ověřili, že máte povolený javascript ve svém prohlížeči. Dále je nezbytné, abyste měli nainstalovaný a povolený Macromedia Flash Player. K poslechu nahrávek budete potřebovat sluchátka a své tlumočení si můžete nahrávat buď přímo do počítače a/nebo do externího zařízení (diktafon, MP3 přehrávač atd.).

V dalších etapách vývoje a zdokonalování naší elektronické virtuální databáze DAVID bude možné, aby student svůj nahraný tlumočnický výkon poslal e-mailem příslušnému učiteli tlumočení k poslechu a analýze, a aby od učitele obdržel následně také e-mailem zpětně komentář.

Hodně úspěchů při práci s naší virtuální databází!
Za řešitelský tým:
Doc.PhDr. Ivana Čeňková,CSc., vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení,
Ústav translatologie FF UK Praha.

*** Upozornění: všechny nahrávky uvedené v databázi DAVID jsou použity se souhlasem autorů a podléhají autorským právům a jejich neoprávněné použití třetí osobou, která nemá do databáze povolený přístup, by mohlo být chápáno jako porušení autorského zákona.

výuka
foto: Jiří Stibor (FF UK Praha)